XEM THÊM Hướng dẫn sử dụng Lexicon MX300

Thứ 5 | 14/06/2018 - Lượt xem: 1725

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LEXICON MX300

Cài đặt Lexicon MX 300!
Các bước cài đặt cơ bản cho hát karaoke và biểu diễn
1. Xoay volume program/load chọn chương trinh 45 ấn push để đèn User hiển thị màu xanh
đồng thời ở màn hình LCD hiện thị thông tin có thông tin “Echoverb”;
1 MONODLY ; 2 SML HALL; TEMPO; DELAY; FEEDBACK.
2. Tiến hành cài đặt.
+ Ấn volume “page/select” màn hình hiện thị thông tin sẽ có.
– EDIT EFFECT1
– CHANGE EFFECT1
– EDIT EFFECT2
– CHANGE EFFECT2
– EDITMIX/ROUTING
Chọn “EDITMIX/ROUTING” ấn volume page/select . xoay volume hiệu chỉnh 1 ngược kim
đồng hồ chọn “ DUAL MONO” sử dụng 2 line mono . 1 line cho Echo và 1 line cho Verb.
3. Bấm phím “ Exit”trở về màn hình ở bước 2
– Tiến hành cài đặt cho t ừng line.
– Chọn “CHANGE EFFECT1” ấn volume Page/select. để chọn chương trinh Echo Delay
Có 4 chức năng để chọn để hát karaoke hay nhất.
o Studio delay
o Mono delay
Store(Lưu chương trinh đã cài đặt)
Bypass (không sử dụng phím chức
năng)
Tempos(tiến độ sự nhanh chậm)
Exit(phím thoát ra)
Page/select(Volume lập trình) push
Program/load (Volume chọn chương trinh)
LCD (Hiển thị số ctrình)
System(phím dung reset )
Bypass (không sử dụng chức năng đã cài đặt)
LCD (hiện thị thông tin)
Store(Lưu chương trinh đã cài đặt)
Volume hiệu chỉ nh 1
Volume hiệu chỉ nh 2
Volume hiệu chỉ nh 3
o Tape delay
o Tape delay.
o Pong delay
Chọn xong ấn push volume page/selest và bấm Exit.
– Trở về màn hình ở bước 2. Chọn “ EDIT EFFECT1” ấn push
– Màn hình sẽ hiện thị chi tiết và dung 3 phím hiệu chỉnh chọn trong khoảng.
o Tempo (140->200 BPM).Dùng volume hiểu chỉnh 1
o Delay time (150->250 ms). Dùng volume hiệu chỉnh 2
o Feedback ( 30->80). Dùng volume hiệu chỉnh 3
o Aduckthresh (-70->0). Dùng Volume page/select
Xử lý xóng bấm phím Exit trở về màn hình ở bước 2 tiến hành cài đặt cho Verb
Xoay volume Page/select qua 2 SML HALL ấn push
4. Xoay volume page/Select chọn “CHANGE EFFECT2 ” và ấn tùy vào không gian lớn nhỏ để
chọn chương trình thường chọn các chương trinh cơ bản sau
o Small hall
o Large Hall
o Small Plate
o Large Plate
o Room
Bấm Exit trở về màn hình ở bước 2 xoay volume page/select chọn “EDIT EFFECT 2” và push
Màn hình sẽ hiện thị chi tiết
o Pre delay (20->60ms) dùng volume hiệu chỉnh 1
o Mid RT (1.200->1800s) dùng volume hiệu chỉnh 2
o Liveliness ( 35->85) dùng volume hiệu chỉnh 3
Xử lý chươngtrình xong ấn Exit thoán ra màn hình chính ở bước 1 tiến hành Lưu chương trinh đã
cài đặt.
5. Ấn phím “Store” 3 lần để lưu lại
6. Muốn Reset chương trinh bấm phím “System” xoay volume Page/select chọn Factory
restore, dùng volume hiệu chỉnh 1 xoay theo kim đồng họ màn hình hiện thị
HOLD<STORE> xong ấn giữ phím “Store” cho tới lúc màn hình chạy hết .
Hoàn tất các bước cài đặt.
Lưu ý: Trường hợp Mixer chỉ có 1 Aux thì chỉ sử dụng 1 trong 2 line hoặc Echo hoặc RVerb.

Đang tải bình luận,....
Hướng dẫn sử dụng Compressor, limiters
Compression là hiệu ứng âm thanh giúp giảm bớt sự biến động về âm lượng của tín hiệu âm thanh. Thiết bị chính xử lý hiệu ứng này là Compressor và Limiter
Tiếng “hú” (feedback): Nguyên nhân và cách xử lý đơn giản nhất
Các bạn đi làm show AT chắc sợ nhất là cái pan khó trị này. Vậy tiếng hú là gì? Tại sao phát sinh ra nó? Chúng ta hãy tìm nguyên nhân và tìm cách xử lý nó
CÁCH ĐIỀU CHỈNH GRAPHIC EQUALIZEZ
Equalizer (EQ) là một thiết bị âm thanh chính, chuyên dùng để điều chỉnh âm sắc. Phần tone trên các thiết bị pre-amp khác cũng là một dạng equalizer đơn giản